V případě, že server není pravidelně pod kontrolou, existuje riziko výpadku služeb, kterému se pravděpodovně dalo předejít. Naši specialisté proto poskytují podle domluveného schématu kontrol, minimálně jednou měsíčně, dohledovou službu. Cílem této služby je poskytnout zákazníkovi jistotu, že jeho server, ať už vlastní nebo v pronájmu bude stabilně zastávat role, které jsou mu určeny. Za paušální poplatek získáte jistotu, že neočekávaný výpadek služeb neohrozí plynulost chodu vaší firmy. Zároveň budete informováni o případných rizicích spojených s provozem serveru, jakmile se při kontrole objeví něco, co neodpovídá standarnímu stavu, nebo co už neodpovídá současným požadavkům. Stroje stárnou, doba se zrychluje ...

Kontrola se zaměřuje i na bezpečnost serveru a tak se snižujete riziko případných útoků ze strany hackerských skupin, který může způsobit výpadek, nebo únik dat.

Popis základních činností v rámci poskytování služby:

Kontrola HW serveru: nejdůležitějším hlediskem je posouzení stavu HW serveru, zejména stav disků a diskových polí, test může dopředu upozornit na rizika spojená s výpadkem disků

Kontrola zálohování: prověřujeme, že zálohování dat serveru je úspěšně dokončeno

Kontrola aktualizací serveru: kontrolujeme správnost a pravidelnost instalace softwarových záplat operačního systému, antivirových programů a aplikací, instalovaných na serveru

Kontrola logů serveru: prohlížíme logy serveru a hledáme nestandardní záznamy, které mohou upozorňovat na případné problémy

Nonstop monitoring: zareagujeme dle domluveného schématu na výpadky služeb a dále postupujeme podle domluveného schématu (restart služeb či serveru či např. výjezd technika na lokalitu serveru)

 

Popis dalších rozšířených služeb a činností:

Monitorování vytížení serveru: v případě nadměrného vytížení sjednáme nápravu dle domluveného schématu

Kontrola účtů na serveru: prověřujeme využití uživatelských účtů a informujeme, že nebyly dlouho použity - mohou to být zapomenuté účty zaměstnanců či dodavatelů, které mohou do budoucna představovat bezpečnostní riziko, můžeme kontrolovat sílu hesel účtů pokud nevyžadujete komplexnost hesel

Řešení dalších drobných úkolů, změna konfigurace serveru: v rámci práce technika na serveru může technik drobné nedostatky ihned ostranit, případně udělat nějaké změny na serveru dle přání či požadavků zákazníka. V případě, že je zjištěn problém, jehož odstranění si žádá delší čas, bude kontaktován zástupce zákazníka a bude domluven další postup.

 

Kontrolu serveru doporučujeme provádět minimálně jednou měsíčně, pro důležité systémy lépe 2x měsíčně.

Při poruše počítače nebo notebooků čas od času dojde i ke ztrátě dat. Na vině je obvykle pevný disk, což je zařízení, kde jsou data uložena. Pokud není k dispozici záloha, pokud nejsou data uložena před poruchou ještě na jiném místě, na jiném disku, na jiném zařízení, je tu možnost ještě data zachránit.

Jsme schopni zachránit data z:

  • pevných rotačních HDD disků
  • SSD, SSHD disků
  • flash paměťových karet
  • USB disků

Cena takové služby zavisí na druhu poruchy úložiště dat.

LCD monitory dnes již nejsou novinkou na trhu a pro jich naším servisem jich prochází velké množství, různých značek.

Provádíme tyto typické opravy:

  • Oprava a servis zdrojové části (monitor nejde zapnout, vypíná se, poblikává jas)
  • Oprava a servis podsvícení / invertoru / (monitor je tmavý, lze rozeznat slabý obraz, obraz je do červena nebo je po zapnutí jen krátce viditelný, jas nelze regulovat)
  • Oprava a servis řídících desek a ovládacích panelů (monitor nereaguje na signál, monitor nelze ovládat, vady v obraze, bílý obraz, vypadlé barvy, monitor nesynchronizuje)

Všechny opravy provádíme pouze v případě, že se cena opravy neblíží ceně nového monitoru.

Opravujeme projektory všech výrobců.

LCD projektory jsou citlivé na prach usazený na optických komponentech – LCD panelech, polarizačních filtrech a zrcadlech – obraz je pak neostrý či má místy špatné barvy. Někdy bývá po otřesu špatná konvergence barev, či vypálené polarizační filtry. Typickým příznakem vypálených filtrů či unavených LCD panelů je silně zelené zabarvení obrazu. V takovém případě je nutné vyměnit celý hranol s panely, a to bývá nerentabilní.

DLP projektory mají problémy s rozpadlým optickým kanálkem či kolečkem barevných filtrů – obraz je barevně špatný, nějak seříznutý a projektor hlučný. Někdy bývají vidět zářící body v obraze – vadný je DLP čip. Většinu běžných DLP čipů máme skladem.

Nejčastějším typem rentabilní opravy je výměna lampy a vyčištění prachových filtrů.

 

Provádíme servis a opravy většiny modelů laserových, inkoustových, jehličkových a pokladních tiskáren, skenerů a multifunkcí. Snažíme vyhnout se výměnám drahých celků a opravy se snažíme především provádět na komponentní úrovni.

Provádíme také profylaktický servis tiskáren. V závislosti na způsobu použití a místě provozu je vhodné jednou za rok, či za dva roky, provést číštění tiskárny od prachových nečistot, zbytku tonerů, nebo inkoustu v odpadní nádobce, případnou výměnu podávacích koleček. Plánovaná oprava předchází nákladům na opravy neplánované a nákladům na prostoje a náhradní řešení, v případě nečekaného výpadku, který obvykle přijde v nejméně vhodnou dobu. Předchází také zvýšeným nákladům na tisk nevydařených zmetkových tisků.