V případě, že server není pravidelně pod kontrolou, existuje riziko výpadku služeb, kterému se pravděpodovně dalo předejít. Naši specialisté proto poskytují podle domluveného schématu kontrol, minimálně jednou měsíčně, dohledovou službu. Cílem této služby je poskytnout zákazníkovi jistotu, že jeho server, ať už vlastní nebo v pronájmu bude stabilně zastávat role, které jsou mu určeny. Za paušální poplatek získáte jistotu, že neočekávaný výpadek služeb neohrozí plynulost chodu vaší firmy. Zároveň budete informováni o případných rizicích spojených s provozem serveru, jakmile se při kontrole objeví něco, co neodpovídá standarnímu stavu, nebo co už neodpovídá současným požadavkům. Stroje stárnou, doba se zrychluje ...

Kontrola se zaměřuje i na bezpečnost serveru a tak se snižujete riziko případných útoků ze strany hackerských skupin, který může způsobit výpadek, nebo únik dat.

Popis základních činností v rámci poskytování služby:

Kontrola HW serveru: nejdůležitějším hlediskem je posouzení stavu HW serveru, zejména stav disků a diskových polí, test může dopředu upozornit na rizika spojená s výpadkem disků

Kontrola zálohování: prověřujeme, že zálohování dat serveru je úspěšně dokončeno

Kontrola aktualizací serveru: kontrolujeme správnost a pravidelnost instalace softwarových záplat operačního systému, antivirových programů a aplikací, instalovaných na serveru

Kontrola logů serveru: prohlížíme logy serveru a hledáme nestandardní záznamy, které mohou upozorňovat na případné problémy

Nonstop monitoring: zareagujeme dle domluveného schématu na výpadky služeb a dále postupujeme podle domluveného schématu (restart služeb či serveru či např. výjezd technika na lokalitu serveru)

 

Popis dalších rozšířených služeb a činností:

Monitorování vytížení serveru: v případě nadměrného vytížení sjednáme nápravu dle domluveného schématu

Kontrola účtů na serveru: prověřujeme využití uživatelských účtů a informujeme, že nebyly dlouho použity - mohou to být zapomenuté účty zaměstnanců či dodavatelů, které mohou do budoucna představovat bezpečnostní riziko, můžeme kontrolovat sílu hesel účtů pokud nevyžadujete komplexnost hesel

Řešení dalších drobných úkolů, změna konfigurace serveru: v rámci práce technika na serveru může technik drobné nedostatky ihned ostranit, případně udělat nějaké změny na serveru dle přání či požadavků zákazníka. V případě, že je zjištěn problém, jehož odstranění si žádá delší čas, bude kontaktován zástupce zákazníka a bude domluven další postup.

 

Kontrolu serveru doporučujeme provádět minimálně jednou měsíčně, pro důležité systémy lépe 2x měsíčně.