RENOVACE nebo ORIGINÁLY?

Víte, jaký je rozdíl mezi renovovaným a alternativním tonerem?
Jak nenaletět při nákupu neoriginálu a jak je to opravdu s výtěžností kazet?

Záleží na tom?
To si pište! Tisková kazeta tvoří až 70 % celého tiskového systému běžné laserové tiskárny. Zejména pokud používá tzv. all-in-one kazetu, tedy takovou kazetu, která obsahuje i optický válec, je její kvalita naprosto určujícím faktorem pro kvalitu vašeho tištěného výstupu.
Psát o tom, že nejlepší je originál by nemělo valný smysl. Stejně tak jako omílat stokrát ohraný argument renovátorů, že na originálu platíte navíc značku. Proto Vám raději pomůžeme zorientovat se na poli neoriginálních tiskových kazet a rozhodnutí necháme na Vás.

Jaký je rozdíl mezi renovovanou a alternativní kazetou?
V zásadě neexistuje žádný jednoznačný rozdíl mezi alternativní kazetou a tou, která nese označení renovovaná, recyklovaná či repasovaná. V obou případech je zpravidla tisková kazeta vyráběna větší či menší měrou renovace původní tiskové kazety výrobce tiskárny.  Důležitější než označení výrobku některým z výše uvedených přívlastků je tedy to, jak je tisková náplň skutečně vyrobena.

Co tedy odlišuje kvalitní alternativy a renovace od těch méně povedených?
Jsou to především výrobní postupy, kvalita komponent a použitého toneru a také testování výrobků. Na trhu se setkáte s  jednoduše přeplněnými kazetami až po výrobky, které mají s původní originální kazetou společný v podstatě jen plastový obal a statické komponenty nemající žádný dopad na proces tisku. Tyto kazety jsou osazeny novými díly podílejícími se na tisku, jako jsou např. optické válce, nabíjecí válce nebo stěrky. Většina neoriginálních výrobků se dnes pohybuje zhruba uprostřed - výrobce v nich mění některé, ne však všechny komponenty. Zásadní vliv na kvalitu a spolehlivost tiskové kazety pak má způsob jejího otevření a opětovného uzavření. Tonerová kazeta není pochopitelně s ohledem na zájmy výrobce originálních kazet připravena na to, že bude rozebírána a po vyčištění a renovaci opět skládána. Pokud renovátor poměrně technologicky náročný proces otevření a opětovného uzavření kazety nezvládne na jedničku, setkáte se poté s pověstným „sypáním“ toneru a případně i se sníženou výtěžností tiskových náplní.

Koupit nebo nekoupit…(ne)originální kazetu?
S originální kazetou máte dvě jistoty - jistotu nejvyšší kvality a nejvyšší ceny. U neoriginálního toneru si kvalitu ověříte až po jeho vyzkoušení na odpovídajícím množství výtisků. Ale i tady máte k dispozici určité indikátory kvality a spolehlivosti výrobků:

1. Popisuje výrobce či dodavatel proces výroby? Přestože asi nebudete schopni posoudit zvolené výrobní postupy a materiály, důvěřujte spíše výrobkům, které se netají svým výrobním „receptem“.

2. Disponuje výrobce vlastními patenty? Pokud ano, je to indikátor kvalitního technologického zázemí výrobce, které ho jednoznačně odlišuje od konkurence.

3. Jaké garance výrobce či dodavatel nabízí? Záruka kvality tiskové náplně je samozřejmostí.  Pokrývá ale garance i případné poškození tiskárny? A vymění prodejce vadnou kazetu obratem, nebo si s reklamací užijete spoustu „zábavy“?

4. Jaké důkazy kvality jsou Vám předkládány? Může se alternativní či renovované kazeta pochlubit ISO certifikací? A pokud ano, je to jen „standardní“ certifikace managementu jakosti ISO 9001, environmentálního managementu ISO 14001 nebo disponuje také ISO certifikací pro výtěžnost monochromatické tonerové kazety ISO 19752  či ISO 19798 pro výtěžnost barevné tonerové kazety? Jakými oceněními a pozitivními výsledky nezávislých testů se může výrobek pochlubit?

I když je jasné, že výše uvedené indikátory jsou skutečně jen indikátory a opravdovou kvalitu si budete muset ověřit sami, poskytují značně objektivnější kritéria výběru, než jsou sympatie prodejce nebo množství zářivých odlesků v jeho webové prezentaci.

Jak je to s výtěžností tonerových kazet?
Zákazníci často dospějí k názoru, že renovovaná kazeta vytiskla „méně“ stránek než originální. Své závěry ale prakticky nikdy nestaví na objektivním srovnání. Jediným správným způsobem srovnání výtěžnosti kazet je totiž jejich otestování na tisku normovaného výtisku v laboratorních podmínkách.  Spotřebitelné tak spíše často podléhají svým černým předtuchám než nepoctivým renovátorům. Množství tonerového prachu má naprosto marginální vliv na náklady na výrobu renovované kazety, a proto většina výrobců má tendenci tiskovou kazetu spíše naplnit větším než menším množstvím toneru ve srovnání s originálním výrobkem. Na druhou stranu na výtěžnost tiskové kazety má významný vliv správné dávkování toneru na papír ovlivněné stavem stěrek, ale i kvalitou povrchu optického válce. Je tedy možné, že tyto faktory ovlivní výtěžnost kazety daleko více než množství doplněného toneru.

Pokud si stále nejste jisti, jakou kazetu zvolit, přijďte se poradit k nám, do CS23!