V květnu 2018 vejde v platnost nové nařízení EU o ochraně a regulaci dat, neboli General Data Protection Regulation (GDPR).

Pokud zpracováváte osobní data (např. zákazníků) je velmi pravděpodobné, že se vás nové nařízení bude dotýkat. Zpracováním osobních dat nařízení rozumí jakékoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, které jsou prováděny s pomocí či bez pomoci automatizovaných procesů.

V CS23 vám poume GDPR pochopit, identifikovat požadavky a nalézt řešení. Regulace a ochrana dat se týká každé organizace a firmy v Evropské unii, která používá osobní data. Stejně tak se dotkne každé firmy, která v EU podniká. V mimořádných případech mohou dosáhnout až 20 milionů euro (540 milionů korun) či 4 procenta z obratu firmy.