Microsoft oznámil, že podzimní aktualizace Windows 10 přinese nové možnosti v oblasti soukromí. Ne, zařízení bude stále odesílat telemetrická data, na tom se nic nezmění, ale systém bude přinejmenším transparentnější a poskytne větší kontrolu nad aplikacemi.

První změnou bude vytvoření určitého „výcucu“ z licenčních podmínek, který uživatelům poskytne přehledné informace o tom, jak Microsoft nakládá s údaji o poloze, rozpoznáváním řeči, diagnostickými funkcemi nebo reklamou.

Druhou změnou je pak možnost přidělovat konkrétní povolení konkrétním aplikacím, což se dosud dělo automaticky. Windows 10 po aktualizaci uživatele upozorní pokaždé, když se bude aplikace třetí strany domáhat přístupu k mikrofonu, kameře, kontaktům, kalendáři a dalším funkcím.

Tento přístup přinese uživatelům větší kontrolu nad tím, co která aplikace smí a nesmí. V současnosti může uživatel pouze odsouhlasit nebo zamítnou přístup aplikace k údajům o poloze a vše ostatní leží mimo jeho moc.

Nutno dodat, že tyto žádosti o povolení systém zobrazí pouze u aplikací nainstalovaných po aktualizaci, nikoliv zpětně u všech. Pokud bude uživatel chtít nastavit povolení k dříve nainstalovaným programům, bude to muset udělat ručně.

zdroj: IDG News Service

CS23: u počítačů dodaných a nainstalovaných naší firmou vypínáme ručně odesílání o poloze, rozpoznávání hlasu, přístup ke kameře, mikrofonu ... a desítky aplikací běžících z neznámých důvodů na pozadí ...nicméně, toto je každopádně změna k lepšímu