Zajistíme kompletní IT servis a to zejména pro menší a střední firmy, které nemají / nepotřebují svého IT specialistu. Spolupráce je možná jak na smluvní periodické bázi s garancemi odezvy, telefonickou podporou a vzdáleným dohledem, tak pouze jednorázová, při řešení aktuálních problémů.

Spolupráce může zahrnovat tyto oblasti:

Hardwarové a softwarové servisní práce:

 • opravy počítačů, preventivní údržba, čištění, zrychlení
 • opravy notebooků, preventivní údržba, čištění, zrychlení
 • opravy monitorů
 • opravy projektorů
 • opravy záložních zdrojů
 • opravy serverů
 • opravy zálohovacích zařízení
 • opravy tiskáren a multifunkčních zařízení, preventivní údržba, čištění
 • zrychlení počítačů - softwarová údržba, odstranění AdWare a Mallware, upgrade hardwarových komponent
 • záchrana dat z porouchaných počítačů, notebooků a dalších zařízení
 • převod dat z dosloužilých zařízení na nové stroje
 • antivirová kontrola, odvirování, doporučení vhodného antivirového řešení

Konzultační činnost a podpora:

 • připojení k internetu, výběr, zprovoznění, řešení problémů
 • prodej počítačů, doporučení konfigurace, instalace
 • prodej a doporučení notebooků, instalace
 • prodej a doporučení vhodných tiskáren, instalace
 • prodej, doporučení, instalace a správa serverů, smluvní závazky a garance zásahu
 • prodej, instalace a správa IP kamerových systémů
 • servisní zásahy u partnerů v místě instalace
 • doporučení a prodej vhodného softwarového vybavení
 • podnikatelský informační systém PROFIT

Bezpečnostní poradenství a počítačové sítě:

 • vytvoření, instalace, zprovoznění podnikové počítačové sítě, kabelové, WiFi
 • záloha dat, zavedení vhodného zálohovacího systému, s cílem zabezpečit data partnera a zajistit jejich obnovu v požadovaném čase v případě neočekávané události
 • zabezpečení ochrany IT systémů před viry a dalšími škodlivými kódy
 • doporučení vhodných zařízení za účelem ochrany IT systémů a dat před výpadky napájení
 • zajištění ochrany IT systémů před neoprávněným přístupem zevnitř počítačové sítě
 • zabránění neautorizovanému průniku do podnikové počítačové sítě nežádoucími typy a způsoby komunikace zvenčí

Technická podpora:

smluvní zajištění dostupné, rychlé technické podpory - snížení nebo úplná eliminace finančních ztrát způsobených výpadky IT technologií

 • telefonická podpora a vzdálená pomoc uživatelům
 • emailová podpora uživatelů
 • vzdálená správa serverů, pravidelný dohled
 • pravidelná kontrola zálohovacích systémů
 • pravidelné profylaktické prohlídky
 • garantovaná odezva technické podpory
 • garantovaný čas nástupu technika na servis klíčových zařízení

Ekonomicko-poradenské služby:

 • doporučení vhodného poskytovatele internetového připojení
 • doporučení provozovatele webhostingu
 • vypracování dlouhodobého konceptu tiskového řešení, s ohledem na potřeby partnera (úspora peněz, zvýšení komfortu práce, zvýšení zabezpečení tisků, zajištění tisků v případě poruchy zařízení, přehled o nákladech a jejich plánování na tisky, snížení časové náročnosti se správou tiskového prostředí atd.) 
 • úspory energie - výběr, doporučení nových úsporných počítačů a monitorů, snížení spotřeby elektrické energie, snížení nákladů
 • optimalizace struktury počítačové sítě - zajištění optimální dostupnosti zařízení a dat
 • kontrola uživateli používaných programů, legálnost, návrh nápravy
 • plánování - plán rozvoje IT, životní cyklus, předvídatelné náklady, úspory spojené s opravami a výpadky zastaralých zařízení
 • školení zaměstnanců