Vytisknout

Zajistíme kompletní IT servis a to zejména pro menší a střední firmy, které nemají / nepotřebují svého IT specialistu. Spolupráce je možná jak na smluvní periodické bázi s garancemi odezvy, telefonickou podporou a vzdáleným dohledem, tak pouze jednorázová, při řešení aktuálních problémů.

Spolupráce může zahrnovat tyto oblasti:

Hardwarové a softwarové servisní práce:

Konzultační činnost a podpora:

Bezpečnostní poradenství a počítačové sítě:

Technická podpora:

smluvní zajištění dostupné, rychlé technické podpory - snížení nebo úplná eliminace finančních ztrát způsobených výpadky IT technologií

Ekonomicko-poradenské služby: